Part II. Relevance

Part II presents texts in which I have tried to show how the Habermassian Frame of Reference can be made fertile for research in the social Sciences, be it hermeneutically, heuristically and /or experimentally for Research in the social Sciences, in my use of it mainly for the discipline of Economics.

CONTENT ( in cursive: English translation of Dutch/German titles )

II.1 The Rationality Conceptions of Consumer Theory and of the older Choice- and Decision-Theory. An Analysis in the Light of Habermas’ general Action Theory.(Personal translation from Dutch).
II.2 * Gangbare economie en vormen van kritiek. (Mainstream Economics and Forms of Critique.)
II.3 * On Broadening the Concept of economic Rationality.
II.4 Naar een verbreding van het begrip rationaliteit. (Towards Broadening the Concept of Rationality.)
II.5 Over de rationaliteit van voorkeuren (On the Rationality of Preferences)
II.6 The conceptual Framework of social Science according to Habermas. A concise Introduction in View of Upgrading the basic Concepts of economic Science.
II.7 * (samen met J. Vromen): Maatschappelijke werkelijkheid en economische wetenschap. Filosofische analyses van een verstoorde relatie, Acco-Amersfoort/Leuven, 190 pp. 1989. (Societal Reality and the Science of Economics. Philosophical Analyses of a distorted Relation ). Tekstboek voor eerstejaars studenten van de economische faculteit van de universiteit van Tilburg.
II.8 * Conceptual Architecture of Social Science according to Habermas. Concise Introduction in View of a critical Examination of the basic Concepts of Economics, 18 pp. (2000)
II.9 * De transactiekosten theorie van Williamson en een maatschappijtheoretisch concept van rationaliteit (Williamson’s Theory of Transaction Costs and a Concept of societal Rationality)
II.10 * Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair sociaalwetenschappelijk onderzoek [1987)  (Conceptual Requirements for interdisciplinary social-scientific Research), co-authors F. van Doorne, J.Vromen en J.van Wezel
II.11  * (samen met J.Vromen en J.v.Wezel), Een nabeschouwing, in: Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid. (A Commentary, in: Interdisciplinarity, (social) Science and Policy)
II.12 * Begrippelijk kader voor een analyse van de relatie van economie en recht (Conceptual Frame for an Analysis of the Relation of Economics and Law)
II.13 * Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschappen: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader  (About the Science of Law and its Relation to other social Sciences: the Requirement of a theoretically articulated societal Frame of Reference )