Part III. Other Writings

III.1 Naar nieuwe grondslagen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van Habermas’ reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980, I-XI + 280 pp. (1982 Erasmus University Rotterdam).
Title in English: Towards new Foundations of social-scientific Research. The Development of Habermas’ reconstructive Philosophy during the years 1960-1980, in Dutch
III.2. Frans van Doorne en Jack Vromen, Maatschappelijke werkelijkheid en economische wetenschap. Filosofische analyse van een verstoorde relatie, uitgeverij Acco 1989,168 pp. (Societal Reality and economic Science. Philosophical Analysis of a distorted Relation)
Tekstboek voor eerstejaars studenten van de economische faculteit van de universiteit van Tilburg.