Part III. Other Writings

1957 Kritische beschouwingen aangaande het kommentaar van Pater Deman: Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, La prudence, 2a 2ae, p.47-56. Licentiaats-verhandeling,1957, 37 pp. onder begeleiding van Prof. A. Snoeck in het Theologicum van de Jezuïeten te Leuven.
1964 * F.J.M. van Doorne (red.), Mens-worden met of zonder God, bundeling van congresbijdragen, Nijmegen, 1964, met een inleiding van de redacteur, p. 7-13.
1965 De verhouding van wijsgerige anthropologie en natuurfilosofie. Aanzet tot een plaatsbepaling van de natuurfilosofie naar aanleiding van de anthropologie van De Petter, 113 pp. Doctoraal scriptie 1965 onder begeleiding van Prof. A. van Melsen voor het vak natuurfilosofie, logica en logistiek aan de universiteit van Nijmegen.

1972 * Verslag van Een experiment. Filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit in Tilburg, in: V.I.C. (= VFO-Informatie-Communicatie, Contactblad voor de Vereniging van Filosofieonderwijs 1972, jrg.1, nr.1, p.7-11 (gele bladen).
1973 * Didactisch verslag van filosofieonderwijs aan eerstejaars studenten van de Economische Faculteit te Tilburg, in: V.I.C.,1973, jrg.2.nr.2, pp. 20-30 (gele bladen).
1974 * Filosofieonderwijs en onderwijsfilosofie, in: V.I.C.,1974 jrg.3, nr. 2, p. 31-39 (gele bladen).

1977 * ‘Verwetenschappelijking‘, begripsbepaling en probleemstelling, in: A.N.T.W. 1977, jrg. 69, pp.155-165.
Co-auteur Jack Vromen. See for English translation Part III.
2016 Towards an integrative conceptual Foundation of social Science,Text presented at TILPS-seminar Tilburg University 16.04.2016