II. Relevance

CONTENT ( in cursive: Eglish translation of Dutch/German titles )

II.1 Twee onder economen gangbare opvattingen van rationaliteit. Een analyse in hetlicht van Habermas’ algemene handelingstheorie. The Rationality Conceptions of Consumer Theory and of the older Choice- ad Decision-Theory. An Analysis in the Light of Habermas’ general Action Theory.
II.2 Gangbare economie en vormen van kritiek. Mainstream Economics and Forms of Critique.
II.3 Conceptual Architecture of Social Science according to Habermas. Reconstruction in View of Broadening the Set of basic Concepts of Economics [2014]
II.4 On Broadening the Concept of economic Rationality.
II.5 De transactiekosten theorie van Williamson en een maatschappijtheoretisch concept van rationaliteit (Williamson’s Theory of Transaction Costs and a Concept of societal Rationality)
II.6 Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair sociaalwetenschappelijk onderzoek [1987]  (Conceptual Requirements for interdisciplinary social-scientific Research)
II.7  Begrippelijk kader voor een analyse van de relatie van economie en recht (Conceptual Frame for an Analysis of the Relation of Economics and Law)
II.8 Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschappen: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader  (About the Science of Law and its Relation to other social Sciences: the Requirement of a theoretically articulated societal Frame of Reference )