II.1a Twee onder economen gangbare opvattingen van rationaliteit. Een analyse in het licht van Habermas’ algemene handelingstheorie [1983]. Co-auteur Jack Vromen