Gangbare economie en vormen van kritiek. Een wetenschapsfilosofische benaderingswijze