III Other writings

III.1 Dissertation 1982:
Naar nieuwe grondslagen van sociaal wetenschappelijk onderzoek. De
ontwikkeling van Habermas’ reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980, I-XI + 280 pp. (dissertation 1982 Erasmus University Rotterdam). 
Title in English: Towards new Foundations of socialscientific Research. The Development of Habermas’ reconstructive Philosophy of the years 1960-1980.
I have only recently uploaded to this website my unpublished dissertation (in Dutch). Given the fact that the recently revised text  Reconstructing and Modeling Habermas’ conceptual Frame of social Interaction  (cf. Reconstruction I.11) is as well a succinct recapitulation as an important improvement of the chapters VI and VII of this dissertation.

Download  dissertation (Part I)

Download dissertation  (Part II)

III.2 Selected Parts of : Maatschappelijke werkelijkheid en economische wetenschap. Filosofische analyses van een verstoorde relatie, 1989. Title in English (Social/societal Reality  and the Science of Economics. Philosophical analyses of a distorted relation (co-author Jack Vromen)

III.3 Krisis van onze samenleving: onverzoenbaarheid van individuele integriteit en maatschappelijke identiteit

III.4 Didactical Issues